09.05.2016

Mehdi Bener 25.10.1958-06.12.1971

Siirt’in Tillo Bucağının Fakirullah mahallesinden ve ahfadından Mehmen Emin oğlu 1928 doğumlu olup, aynı yerde doğmuştur. 12 yaşında iken Kur’an-ı Kerimi ve hıfzını merhum Eruh Müftüsü Ömer EREN ’de bitirmiştir. Diğer Ulami arabiyenin tahsilini özel olarak Tillo (Aydınlar) bucağında merhum amcası Muhammet Ali Fakirullah oğlu, dayısı merhum molla Abdulaziz TOPRAK ve fahri Kur’an Kursu Öğretmeni Molla Halil TOPRAK’tan; sarf, nahiv, mantık, maani, usul, akaid, fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerini mezkûr zavatlarda okumuştur. Hariçten İlkokul ve Ortaokulu bitirmiştir. Görev sırasıyla; 1950,de Van Çatak İlçe Merkez İmam-Hatibi İken 1954’ de Van Başkale İlçe Müftülüğüne, 1956’da Urfa–Bozova İlçe Müftülüğüne, 1958 ‘de Hakkâri İl Müftülüğüne, 1976 ‘da Tunceli İl Müftülüğüne, 1978’de Adıyaman İl Müftülüğüne ve tahsilinden dolayı 1985’te Yeşilhisar İlçe Müftülüğüne tayin edilmiş ve halen mezkur yerde Müftülük yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve Farsça bilmektedir.